Veiktie darbi  
Elektroapgādes elektroietaišu būvniecības, rekonstrūkcijas un remontu darbu sadalījums pa partneriem
No Projekta realizācijas periods Pasūtītājs Darbu apjoms (LVL)
1. 2004 VAS "Latvenergo" 66000.00
2. SIA "Latspas" 38000.00
3. VAS "Latvijas dzelzčeļš" 12000.00
4. Pārējie 118000.00
5. 2005 VAS "Latvenergo" 152000.00
6. SIA "Latspas" 58000.00
7. VAS "Latvijas dzelzčeļš" 27000.00
8. SIA "Ditton būve" 4900.00
9. Pārējie 14000.00
10. 2006 VAS "Latvenergo" 173000.00
11. VAS "Latvijas dzelzčeļš" 25000.00
12. SIA "Latspas" 89000.00
13. Pārējie 23000.00
14. 2007 VAS "Latvenergo" 171000.00
15. A/S "Sadales tīkls" 331000.00
16. SIA "Latspas" 21000.00
17. VAS "Latvijas dzelzčeļš" 21000.00
13. Pārējie 23000.00
 
  SIA „Elpoli” ir ieguvusi 2005. gadā sertifikātu BVQI standarts ISO 9001:2000, Un veiksmīgs paiet ikgadējo auditu sertifikāta apstiprināšanai.

Savā darbībā SIA „Elpoli” orientējas uz kvalitatīvu darbu izpildi ar pasūtītāju saskaņotajos termiņos. Kā prioritātes veiksmīgam darbam noteiktas piedāvātās produkcijas augstā kvalitāte, rūpes par Klienta vēlmēm un komfortu, profesionāls, vienmēr atsaucīgs un radošs personāls.

   
Pār uzņemumu Pakalpojumi Veiktie darbi Fotogalerija Kontakti Mūsu partneri Sertifikāti
   

Copyright © 2008 SIA "Elpoli". Visas tiesības aizsargātas.
Tālr. +371 65431154