Mūsu darbība  
Galvenie darbības virzieni:
    • Elektrotehnikskie projekti;
    • Elektroietaišu montāža;
    • Elektromērījumu darbi;
    •Tehnisko projektu izstrāde elektroinstalācijas un vājstrāvas tīkliem
     dzīvojamās, sabiedriskās un rūpnieciskās ēkās;
    • Elektroinstalāciju izbūve rūpnieciskām un dzīvojamām ēkām;
    • Zemējums un zibensaizsardzība;
    • Ielu apgaismojums;
    • Elektrotehniskie mērījumi.

Mēs veicam kalkulāciju, saskaņošanu, montāžu, objektu nodošanu pilnīgā gatavībā, elektroiekārtu iestatīšanu, ekspluatāciju, remontu, tehnisko apkopi; izpilda pilnu elektromērījumu kompleksu. Mēs veicām elektroiekārtu, zibensnovedēju un pārspriguma aizsardzības sistēmu, zemējuma, elektroenerģijas uzskaites iekārtu, elektroskapju un sadales iekārtu montāžu, pārbaudi un objektu nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar Tehniskās ekspluatācijās noteikumu prasībām.


• Mūsu galvenā devīze ir profesionālisms, augsta kvalitāte un punktuāls darbu izpildes laiks, pluss kvalitatīvi un laikā sagatavota dokumentācija.
• Mūsu atšķirīgā iezīme ir lokanība darbā ar apakšuzņēmējiem un ar pasūtītāju un atbilstība kritērijiem, kurus izbīda tie. Mēs augsti vērtējam ilgtermiņa sadarbību.
• Mūsu darbinieku augsta kvalifikācija ļauj savlaicīgs pamanīt un pilnveidot projektētos lēmumus.
• Savējos darbiniekos mēs vērtējam to, ko mūsu klienti vērtē mūsos – kvalitāte, obligāts, elastība.

 

Mūsu nākotnes plāni saistās ar uzņēmuma apgrozījuma palielināšanu, paaugstinot mūsu darbinieku kvalifikāciju un nodrošinot augstu kvalitāti mūsu izpildāmajiem darbiem.

Pieredze, zināšanas, augsti kvalificēti darbinieki, rīcības stratēģija un stabila vērtību sistēma – mūsu veiksmes enerģīja, kas ļauj droši raudzīties nākotnē! Mēs ar prieku veicam savu ikdienas darbu. Mēs vienmēr esam gatavi abpusēji veiksmīgai sadarbībai!

   
Pār uzņemumu Pakalpojumi Veiktie darbi Fotogalerija Kontakti Mūsu partneri Sertifikāti
   

Copyright © 2008 SIA "Elpoli". Visas tiesības aizsargātas.
Tālr. +371 65431154